Zetametrina

zeta-cypermethrin

Fórmula

  • IUPAC: mixture of the stereoisomers (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate where the ratio of the (S);(1RS,3RS) isomeric pair to the (S);(1RS,3SR) isomeric pair lies in the ratio range 45-55 to 55-45 respectively
  • CAS: (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Clasificación

Insecticida

Acción

Contacto e ingestión

Otros Datos

Modo de acción: IRAC: 3A - Moduladores del canal de sodio/Interfiere sobre el sistema nervioso central y periférico.

Peligrosidad para lombrices: Moderada (Tomado de: University of Hertfordshire & FOOTPRINT, 2007 - http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint/en)
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico