Azoxistrobina + Tebuconazol

azoxystrobin + tebuconazole

Fórmula

Azoxistrobina

  • IUPAC: (E) -2- {2- [6- (2-cianofenoxi) pirimidin-4-iloxi] fenil} -3-metoxiacrilato de metilo
  • CAS: metil (\ Delta E) - 2 - [[6- (2 - cianofenoxi) - 4 - pirimidinil] oxi] - \ alpha - (metoximetilen) bencenoacetato

Tebuconazol

  • IUPAC: (RS) - 1 - p - clorofenil - 4,4 - dimetil - 3- (1H - 1,2,4 - triazol - 1 - ilmetil) pentan - 3 - ol
  • CAS: a- [2- (4 - clorofenil) etil] - a (1,1 - dimetiletil) - 1H - 1,2,4 - triazol - 1 - etanol

Clasificación

Fungicida mezcla

Acción

Preventivo, curativo; antiesporulante; contacto, sistémico, translaminar.

Otros Datos

Modo de acciónAzoxistrobina FRAC: 11 Respiración C3 Complejo III de respiración (ubiquinol oxidasa) sitio Qo. Tebuconazol FRAC: 3 Biosíntesis de esteroles en la membranas G1: demetilación en la biosíntesis de esteroles (erg11/cyp51)

Toxicidad para abejas y aves:  Ligeramente tóxico.
Toxicidad para peces:  Moderadamente tóxico