Abamectina + Hexitiasox

abamectin + hexythiazox

Fórmula

CAS: avermectin B1

Clasificación

Insecticida, acaricida

Acción

Contacto e ingestión. Traslaminar

Otros Datos

Modo de acción: Abamectina: IRAC: 6 - Activadores del canal de cloruros. Hexitiasox  IRAC: 10A - Inhibidores de crecimiento de ácaros.
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico