Abamectina + Hexitiasox

abamectin + hexythiazox

Fórmula

Abamectina
CAS: avermectin B1

Hexitiasox

  • IUPAC (4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide
  • CAS (4R,5R)-rel-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-3-thiazolidinecarboxamide

Clasificación

Insecticida, acaricida

Acción

Contacto e ingestión. Traslaminar

Otros Datos

Modo de acción: Abamectina: IRAC 6 Moduladores alostéricos del canal de cloruro activado por glutamato (GLUCL). Hexitiasox  IRAC 10 A Inhibidores de crecimiento de ácaros.
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico